Het WIDboek.nl

PG Support is de uitgever van WIDboek.nl, hét verificatieboek voor werkgever, overheid, (decentraal) bestuursorgaan, politie, financiële dienstverlener, advocaat, ziekenhuis of andersoortige (zorg)instelling, dienst of bedrijf dat te maken heeft met het controleren van identiteitsbewijzen.


Het WIDboek is een verificatieboek met kleurechte voorbeelden en beschrijvingen van paspoorten, identiteitskaarten, Nederlandse verblijfsvergunningen en -aantekeningen en visa in een handige boekvorm op A5-formaat. Kent u de verschillen in de ruim 450 verschillende modellen die in Nederland gebruikt mogen worden als geldig identiteitsbewijs bij arbeid?


  • Tevens geeft het WIDboek informatie over de arbeidsgerechtigheid in Nederland ingevolge de Wet arbeid vreemdelingen (Wav )en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU)
  • Ook worden adviezen gegeven over de beoordeling van een document en de manier van controle daarop.

Bestel het boek hier